top of page

OPETUS

Marika Kivinen on laulunopettajana työskennellyt ammattiopiskelijoiden ja ammattilaulajien kanssa, lasten ja nuorten sekä aikuisten vasta-alkajien ja harrastelijoiden kanssa. Hän on menestyksekkäästi valmentanut laulajia ammattiopintoihin ja ammattilaisproduktioihin.

Hänen lähestymistapansa on kokonaisvaltainen, eli ihminen nähdään psykofyysisenä kokonaisuutena. Positiivinen pedagogiikka, eettiset kysymykset ja opiskelijoiden itsenäisen luomisen tukeminen ovat opetuksen keskiössä.

Marika hyödyntää laulunopetuksessaan liikettä, erilaisia kehotietoisuusmenetelmiä, hengitystekniikoita ja keinoja stressin säätelyyn. Hän on osallistunut Alexander-tekniikan, Essential Motion -menetelmän ja Il Corpo Cantante -menetelmän koulutuksiin ja yksilöohjaukseen.

Marika on opiskellut klassista laulua, mutta opettanut myös pop/jazz/rytmimusiikkia. Hän on toiminut tuntiopettajana mm. Savonia ja Novia ammattikorkeakouluissa, Porvoonseudun musiikkiopistossa, Vantaan musiikkiopistossa ja Riihimäen kansalaisopistossa.

Hän hyödyntää feminististä ja normikriittistä pedagogiikka ja yhdessä laulunopettaja Demian Seesjärven kanssa hän on kirjoittanut artikkelin Feministisen pedagogiikan ABC-kirjaan (Vastapaino, 2018). Tällä hetkellä hän toimittaa yhdessä Hanna Lammin ja Leena Unkari-Virtasen kanssa Metropolian alumnijulkaisua, jonka teemana on psykofyysiset menetelmät laulunopetuksessa (julkaistaan marraskuussa 2021).

Essential Motion

Il Corpo Cantante
Demian Seesjärvi

Hanna Lammi

Marika_pedagogy.jpg
bottom of page