top of page

TUTKIMUS

Marika Kivinen on valmistunut filosofian maisteriksi Åbo Akademista, pääaineenaan yleinen historia. Hän on julkaissut vertaisarvioituja artikkeleita suomalaisesta koloniaalisesta ajattelusta matkakertomuksissa ja feministisissä lehdissä. Hänen työnsä keskittyy kysymyksiin tiedosta, vallasta ja valkoisuudesta. Työ on lähellä feminististä ja postkoloniaalia teoriaa.

Väitöskirjatyössään hän pohtii kolonialismia ja eksotismia suomalaisissa yksinlauluissa, ja tutkii tämän ohjelmiston yhteyttä ranskalaiseen kolonialismiin ja saksalaiseen orientalismiin. Hänen lähestymistapansa on antirasistinen ja dekolonisoiva ja pyrkii kyseenalaistamaan klassiseen lauluun liitettyjä normeja esitysten ja arkistotutkimuksen kautta. Työssään hän kysyy: Miten voin laulajana/tutkijana suhtautua kolonialismin historiaan, historiaan, jota jokainen esitys tavalla tai toisella toisintaa? Tutkimusta rahoittavata projekti Untold Stories (Koneen säätiö), Svenska Kulturfonden ja Fonden Till Hedvigs Minne.  

Hän on työskennellyt väitöskirjatutkijana projektissa Disturbing Differences (Suomen Akatemia, Prof. Marianne Liljeström, Turun Yliopisto) ja ollut jatkokoulutettavana kansallisessa Sukupuolijärjestelmä-tutkijakoulussa.

Hän on toiminut sukupuolentutkimuksen vt. yliopisto-opettajana ja naistutkimuksen vt. assistenttina Åbo Akademissa. Hän on opettanut feminististä pedagogiikkaa, feministisiä tietoteorioita ja naishistoriaa ja on ohjannut kandidaatin tutkielmia.

Tutkimus ja toiminta:

https://research.abo.fi/en/persons/marika-kivinen

Marika_research.png
bottom of page